Домашня Наша школа Проблема школи
Проблема школи

 

«Використання на практиці сучасних досягнень науки, передового педагогічного досвіду шляхом упровадження нових педагогічних технологій»

 

Створюємо умови для розвитку обдарованої, креативної молоді. Виховуємо інтелектуальну еліту України шляхом упровадження профільного навчання, творчої реалізації інноваційних педагогічних технологій. Застосовуємо систему різнобічної діяльності з пошуку, навчання і виховання талановитих учнів, що забезпечує якісну освіту, високі досягнення, перемоги на обласних, Всеукраїнських конкурсах. Формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення:

- Орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті.

- Здатність до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти.

- Володіння двома іноземними мовами.

- Наявність життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою.

- Високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці, професійного розвитку.

- Застосування комунікативних компетенцій, упровадження у своїй діяльності ІКТ.

- Вільне володіння комп’ютером, високий рівень культури користування ІКТ.

- Готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.

- Сформовані трудова та моральна життєва мотивації, активна громадянська і професійна позиції.

Впроваджуємо інноваційні методи навчання з використанням інформаційно-комунікативних технологій. Ефективно використовуємо прогресивні методи та методики: «Джигсоу - 1», «Джигсоу - 2», Диференційоване навчання за методикою Логачевської, Метод Едварда де Боно «Шість мислячих капелюхів», Проектне навчання, Проблемно-пошукове навчання.

Працюємо над комплексною інформатизацією навчально-виховного процесу й управлінської діяльності. Створюємо освітній простір, який забезпечує особистісний розвиток учня, його підготовку до успішної суспільної та професійної самореалізації.

В рамках програми розвитку ЗОШ №12 на 2014-2019 роки розроблені та функціонують цільові проекти школи:

Єдиний інформаційний простір у школі:

- cтворення визначених інформаційних і телекомунікаційних систем для розвитку інформаційної культури педагогів, учнів та батьків;
- створення комп’ютерної інфраструктури навчального закладу;
- об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Програми розвиту школи;
- створення загальношкільної матеріально – технічної та науково – методичної бази даних;
- оновлення наповнюваності шкільного сайту;
- практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та учнями ІКТ в навчально – виховному процесі.

 

Обдарована дитина

- формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми;
- створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей;
- створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтоване навчання і виховання, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів.

 

Інновації у сучасній школі

- узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію навчально-виховного процесу;
- відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:
- ефективна організація науково – методичних структур колегіального управління (науково – методичні ради, малі педагогічні ради,  
творчі групи, тощо);
- запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністраці школи;
- удосконалення рівня освітніх послуг;
- створити у педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу власну модель інноваційного розвитку; 
- забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітнього навчального закладу у світовий інформаційний освітній  
простір.

Кадри

- створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих спеціалістів;
- стабілізація кадрового складу навчального закладу;
- підвищення професійного рівня педагогічних працівників;
- моральне і матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів;
- підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження соціального статусу вчителі.

 

Формування ключових і предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ІКТ

- реалізація творчого потенціалу вчителя;
- застосування інноваційних інформаційних технологій при проведенні уроків у початковій школі;
- розроблення системи вправ для учнів 1 – 4 класів використовуючи ІКТ;
- систематизація уроків вчителів, їх методичних розробок для використання у навчальній діяльності.

Освіта без кордонів

- підвищення інтересу та мотивації до вивчення іноземних мов;
- удосконалення мовленнєвих компетенцій учнів і вчителів;
- підвищення кваліфікаційного рівня викладачів іноземних мов;
- сприяння оснащенню кабінетів для профільного навчання старшокласників;
- налагодження конструктивних зв’язків між школами різних країн;
- розуміння морально-правових цінностей і надбань Європи та позиції України серед країн Європи, її подальшого шляху та вибору; 
- виховання комунікативної культури, толерантності, взаємоповаги між однолітками різних країн;
- долучення до культурних скарбниць різних країн;
- розширення кругозору, підвищення інтелектуального рівня школярів і викладачів.

 

Школа – толерантне середовище

- створення системи виховної та профілактичної роботи в школі;
- усвідомлення дітьми негативного впливу на організм шкідливих речовин;
- організація змістовного дозвілля та відпочинку учнів;
- допомога учням і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;
- навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства;
- профілактика правопорушень і злочинності серед молоді;
- набуття досвіду інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетенцій учасників навчально-виховного процесу;
- створення безпечного толерантного середовища;
- виховання соціально активної та комунікативної особистості з високим рівнем духовності і моралі.

 

Профільне навчання


- впровадження нових моделей профільного навчання;
- підготовка педагогів для реалізації профільного навчання;
- сприяння оснащенню кабінетів для профільного навчання старшокласників;
- налагодження конструктивних зв’язків зі школами та вузами;
- запровадження системного моніторингового спостереження за якістю профільного навчання;
- підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії.

 

 

 

Пошук

Купить новостройку с отделкой. Где купить однокомнатную квартиру в новостройке? Купить новостройку недорого. Оценка стоимости недвижимости. Какая рыночная оценка недвижимости? Принципы оценки недвижимости. Теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол в доме. Монтаж водяного теплого пола. Не включается ноутбук. Скажите почему не включается ноутбук. Ноутбук включается и сразу выключается. Быстрый кредит наличными. Где быстро взять кредит без справок. Оформить быстрый кредит. Топ wow сервера. Где скачать последний клиент wow? Самый лучший сервера world of warcraft. Ленточная пилорама цена. Ленточная пилорама своими руками чертежи. Скачать чертежи ленточной пилорамы. Аренда квартир без посредников. Длительная аренда квартир без посредников и прочих. Аренда однокомнатной квартиры.
Інформація про заклад освіти
Загальні відомості
Структура та органи управління закладу освіти
Локальні документи
Освітні програми
ВСЗЯО ЗОШ №12
Кадровий склад закладу освіти
Вакансії
Територія обслуговуваня закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
Освіта для дітей з особливими освітніми потребами
Стратегія розвитку закладу
Річний план роботи школи
Класи, контингент учнів
Харчування
Медичне обслуговування
Бібліотека закладу освіти
Історія закладу освіти
Розклад
Режим дня і розклад дзвінків
Розклад уроків
Режим роботи школи
Розклад консультацій, факультативів
Розклад гуртків
Розклад дистанційних консультацій
Освітня діяльність
Майбутнім першокласникам
Конкурси, турніри, олімпіади
Проекти
ЗНО, ДПА
Результативність навчання
Успішність
Контрольні зрізи знань
Результати ДПА
Результати ЗНО
Моніторинг якості освіти, результативність навчання
Виховна робота
Система виховної роботи
Учнівське самоврядування
Традиційні шкільні заходи
Співпраця з батьками
Спорт в закладі освіти
Психологічний супровід
Річний звіт про діяльність закладу освіти. Звіт керівника
Безпека освітнього середовища
Фінансування і матеріально - технічне забезпечення
Благодійні внески
Спонсорська допомога
Кошти місцевого бюджету
Кошти обласного бюджету
Кошти Державного бюджету
Матеріально - технічне забезпечення закладу освіти
Електронні сервіси
Електронні освітні ресурси
Корисні посилання
Задати питання
Реклама закладу освіти в ЗМІ

Вхід
TERRITORY12